Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als hulpverlener, begeleider of verwant zult u ongetwijfeld regelmatig geconfronteerd worden met financiële problemen van uw cliënt/familielid. Hoewel er veel van u verwacht wordt kunt u geen verantwoordelijkheid nemen voor de financiële situatie van uw cliënt of familielid. Zeker lang niet altijd gaat het om schulden, maar het beheren van financiën kan ook teveel vergen van uw cliënt/familielid. Daarnaast kan het zijn dat uw cliënt/familielid ook niet in staat is om zijn of haar zorgvraag goed te formuleren of in staat is om voor zijn of haar zorg gerelateerde belangen op te komen. Waar uw taak of rol stopt, nemen wij het van u over. Wij werken graag met u samen om ons gezamenlijke doel te bereiken: het creëren van rust en stabiliteit.

U bent als hulpverlener of begeleider vanuit maatschappelijk werk, een zorginstelling bij cliënt betrokken of vanuit uw familiaire situatie kent u uw familielid het beste. U bent vaak degene die de problemen bij cliënt/familielid heeft gesignaleerd en/of degene die de aanmelding bij ons heeft gedaan.

Als hulpverlener, begeleider of verwant bent u doorgaans goed op de hoogte van de hulpvraag van de cliënt. Om die reden zien wij u als belangrijke samenwerkingspartner.

Wij vinden het daarom prettig als u bij de afspraken met de cliënt/familielid aanwezig bent. Ter voorbereiding van de aanvraag kunt u samen met de cliënt/familielid de door ons benodigde administratie verzamelen, zodat wij na de zitting zo snel mogelijk voor cliënt/familielid aan de slag kunnen. U kunt de aanvraag van bewindvoering en/of mentorschap aanvullen door hiervoor een situatieschets en onderbouwing op te stellen. Als de maatregel van bewindvoering en/of mentorschap eenmaal is uitgesproken en het voor cliënt/familielid niet mogelijk is om rechtstreeks met ons te communiceren, of wanneer dat voor cliënt/familielid onnodig spanning of stress oplevert, kunt u fungeren als contactpersoon.

Bewindvoering

U bent bij ons in goede handen

Mentorschap

U bent bij ons in goede handen

Wilt u vrijblijvend kennis met ons maken?

Direct Contact
Direct Contact