Wat is bewindvoering?

Bewindvoering heet officieel beschermingsbewind. Deze gerechtelijke maatregel kan worden ingesteld voor een meerderjarige persoon, die het vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet (meer) lukt om zijn of haar financiële zaken te regelen. Een bewindvoerder neemt dit dan over: zowel het inkomen als alle financiële post komt bij de bewindvoerder binnen.

De kantonrechter stelt de bewindvoering in, benoemt de bewindvoerder en houdt toezicht op de manier waarop de bewindvoerder met de financiën van cliënt omgaat. De cliënt blijft zelf ook bevoegd, maar het is van groot belang dat de afspraken met de bewindvoerder worden nageleefd en bijzondere beslissingen in overleg worden genomen.

Uiteindelijk moet de bewindvoerder zich verantwoorden richting de kantonrechter. Naast het beheren van het inkomen en de bezittingen van cliënt, heeft de bewindvoerder als taak om een oplossing te zoeken voor eventuele achterstanden in betalingen of problematische schuldensituaties. Hiervoor wordt een plan van aanpak en aanvullend plan van aanpak opgesteld en met cliënt besproken. De bewindvoerder zal indien dit nodig is, aanmelden voor schuldhulpverlening. U kunt zelf de rechtbank verzoeken om onder (beschermings)bewind gesteld te worden, u bent dan de verzoeker.

Dat kan ook gedaan worden door:

  • echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel;
  • ouder/stiefouder/grootouder/kind/kleinkind;
  • broer/zuster/oom/tante/neef/nicht;
  • voogd/curator/bewindvoerder/mentor;
  • de instelling waar de rechthebbende verblijft of die aan de rechthebbende begeleiding biedt.

Contactformulier

  • Zet een vinkje om akkoord te gaan met ons Privacybeleid.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wilt u vrijblijvend met ons kennismaken om te zien of wij bij u passen als bewindvoerder?

Direct Contact
Direct Contact